ما 4 مهمان آنلاین داریم

پیچ آلن

پیچ آلن پیچی است که در گل پیچ یک حفره شش ضلعی دارد که نوک آچار آلن هنگام استفاده در آن قرارمیگیرد DIN912
این نوع پیچ با کلاس های 8/8-10/9 - 12/9 ارائه میگردد- و با DIN912-916-911 -906-7991-6912 رایج میباشد

پيچ هاي آلنپيچ هاي آلن براي کارهايي طراحي شده اند که در آنها فضاي کافي براي بکار بردن انواع ديگر پيچ ها موجود نمي باشد. بعلت استوانه اي بودن شکل سر پيچ و همچنين اچار خور بودن قسمت داخلي سر پيچ ميتوان آنها را بجاي پيچ هايي که به خاطر آچارخور بودن قسمت خارجي سر پيچ بکار گرفتنشان غير ممکن است، بکار برد. در طراحي اوليه در محدوده ابعادي مختلف هيچ گونه رابطه مشخصي مابين قطر اسمي ميله پيچ ، قطر سر پيچ و اندازه حفره موجود در سر پيچ وجود نداشت. در سال 1960 سازمان استاندارد ها روابط مشخصي را در محدوده ابعادي مختلف منتشر ساخت . پيچهايي که با استفاده از اين استاندارد ها توليد ميگردند به عنوان پيچهاي الن سري "1960" معروف ميباشند. طراحي هاي قديمي پيچ هاي آلن که در سال 1936 بوجود آمدند زياد توليد نشدند. نامگذاري پيچ هاي سري 1936 و 1960 گاها باعث ايجاد اشتباهاتي ميشد. زيرا که نام اين سري ها که با اعداد بيان ميشوند در برخي از مواقع با نام مواد بکار گرفته شده در پيچ ها که آنها نيز با اعداد نام گذاري ميشوند اشتباه گرفته ميشد.در حاليکه اين نامگذاري ها تنها مربوط به تاريخ پذيرش اين نوع طراحيها بعنوان استانداردي براي اين پيچها بوده و در رابطه با خواص مکانيکي پيچها چيزي را بيان نمي کنند.

استاندارد ISO 898 از سري استاندارد هاي سازمان بين المللي استاندارد سازي شامل دسته بندي ويژگيهاي مربوط  به پيچ هاي آلن ميباشد كه از اين نظر مشابه استاندارد  SAE J429  از سري استاندارد هاي جامعه مهندسين خودرو ميباشد.

دسته بندي اين ويژگي ها از لحاظ تفاوت در جنس و مواد و اختلاف در ميزان استحکام پيچها انجام شده است .براي پيچ هاي آلن دو دسته 10.9 و 12.9 بيشتر مشابه هم ميباشند. اعداد بکار رفته در نامگذار ي دسته بندي ها  ويژگي هاي اين پيچها بيانگر استحکام کشش نهايي اسمي و درصد استحکام تسليم اسمي پيچ مربوطه ميباشد.بطور مثال يک بست به دسته 10.9 داراي استحکام نهايي اسمي 1000 مگا پاسکال و درصد استحکام تسليم برابر 90 درصد ميباشد. با توجه به استحکام دسته 10.9 ميبايست جنس ماده مورد استفاده دربست از فولادهاي کربني غير آلياژي باشد.

استاندارد ASTM A574M از سري استاندارد هاي کشور آمريکا ميباشد که براي پيچ هاي آلن بکار ميرود ،اين استاندارد يک سطح استحکامي مشخصي را براي تمامي پيچ هاي آلن بکار ميبرد که اين سطح استحکام مشابه با  استحکام مربوط به دسته 12.9  از استاندارد هاي ISO بوده  و براي پيچ هاي آلن با واحد اينچ نيز بکارگرفته ميشود. همانطور که گفته شد ، استاندارد کشور آمريکا تنها يک سطح استحکام را براي تمامي پيچ ها آلن مشخص ميسازد. از آنجاييکه پيچ هاي آلن ساخته شده در دنيا از استانداردهاي متعددي پيروي ميکنند بيشتر آنها از استاندارد ASTM A574M  تبعيت نمي نمايند. بنابراين پيچهاي آلن متريک ممکن است مشابه هم به نظر برسند ولي احتمالا از دسته 8.8  ،10.9 A ويا 12.9 باشند. استاندارد مريوط به کشور امريکا تمامي پيچ هاي آلن را به سمت استاندارد ASTM A574M سوق ميدهد که مشابه با استاندارد ISO دسته 12.9 ميباشد(داراي استحکام کشش نهايي برابر 1220 مگا پاسکال)پيچ هاي تنظيم آلن داراي سطح تکيه گاهي کمتري نسبت به پيچ هاي شش گوش با قطر اسمي يکسان ميباشند و در هنگام  استفاده از پيچهاي تنظيم آلن در حالتيکه پيچمهره دار تحت تنش کششي قرار گرفته باشد ميبايست از واشر سختکاري شده و سنگ زده شده استفاده کرد. در غير اين صورت احتمال اين وجود دارد که سرپيچ داخل واشرفرو رفته و باعث  آزاد شدن تنشهاي داخلي درون پيچ ميشود.پيچ آلن شش گوش سر کوتاه :  اين پيچ ها معمولا در قطعاتي که بعلت نازک بودن بيش از حد نمي توان پيچهاي آلن استاندارد را بکار برد و همچنين در کارهاي با لقي محدود مورد  استفاده قرار ميگيرند.پيچ هاي آلن با سر شولدري: پيچ هاي شولدري داراي يک قسمت برش خورده مابين رزوه و قسمت شولدر بوده و باعث ايجاد يک انطباق بسته ميشود. اين پيچ ها در اغلب قالب هاي سنبه و ماتريس ها مثلا جهت نگهداري ورق ها  در محل خود بکار گرفته ميشوند. همچنين ميتوان از اين پيچها به عنوان يک راهنما در سوراخکاري و فرايندهاي شکل دهي استفاده کرد.ديگر کاربرد هاي اين پيچها عبارتند از استفاده به عنوان پين هاي تکيه گاهي در بازوهاي نوساني ، اتصالات و اهرمها ،  استفاده به عنوان محور در غلطکهاي بادامکي و ديگر قطعات چرخان ، پاشنه هاي گردان و پيچ هاي دوسر دنده .اين پيچ ها به خاطراستفاده شان در ورقگير ها و فنرهاي سنبه و ماتريسها پيچهاي مهره دار ورقگير نيز ناميده ميشوند.پيچ هاي آلن سر تخت و سر پهن: اين پيچها در اتصالات نچندان بحراني نظير محافظ هاي ماشينکاري، لوله ها، در پوشها و غيره مورد استفاده قرار ميگيرند. استفاده از اين پيچها براي مواردي که در آنها استحکام بالا مورد نياز بوده و بايستي در آنها پيچ هاي آلن معمولي استفاده شود، توصيه نمگردد.نوک پيچ هاي تنظيم: اين نوکها در هر دو نوع پيچ تنظيم آلن و چهار گوش معمول ميباشد.کلاهک دار آجدار: اين نوع پيچها براي بکار گيري دايمي در محل هاي قابل دسترس بر روي چرخ دنده ها ،بوشنها ، پوليها، دستگيره ها ويا شفتها طراحي شده اند. اين پيچ ها در برابر شل شدگي حتي در برابر ارتعاشات شديد نيز مقاوم ميباشند.کلاهدار ساده: اين پيچها در شفتهايي از جنش روي، آلياژهاي ريختگري حديده اي و ديگر مواد نرم که اعمال گشتاورهاي  سفت کردن بالا در آنها نشدني است بکار گرفته ميشوند.پيچ هاي آلن تخت : در قطعاتي که ميبايست به كرات تعويض شوند بکار گرفته ميشوند. پيچهاي آلن تخت باعث  ايجاد آسيب ديدگي کمي بر روي سطح قطعه اي که بر روي آن قرار ميگيرند ميشوند. اين پيچها را ميتوان بر روي شفت هاي سخت کاري شده و همچنين به عنوان پيچهاي تنظيم بکار برد. استفاده از اين نوع پيچها بر روي ديواره هاي با ضخامت کم و توپيهاي نرم ترجيح داده ميشود.پيچ هاي آلن بيضوي شکل : همانند پيچهاي آلن نوک تخت ، پيچ هاي آلن بيضوي شکل براي کارهايي که نياز به تنظيم هاي متعدد بدون ايجاد تغيير شکل بر روي قطعه باشد مورد استفاده قرار ميگشرند. همچنين از اين پيچها در سطوح گوشه دار نيز استفاده ميشود.پيچ هاي آلن مخروطي : براي اتصال دايم قطعات مورد استفاده قرار ميگيرند. قابليت نفوذ بالاي اين پيچها در داخل قطعه کار ، قدرت محور و نگهدارندگي بالايي را بدست ميدهند. اين پيچها در پاشنه هاي  گردان و براي کارهاي تنظيمي ظريف بکار ميروند.پيچ هاي زبانه دار / نيمه زمانه دار : براي اتصال دايم يک قطعهبه قطعه  ديگر از اين پيچها استفاده ميشود. اغلب بجاي ميخهاي بي سر از اين پيچ ها استفاده ميگردد.کارکردهاي خوبي دربرابر قطعات سختکاري شده يا لوله هاي توخالي دارند.