ما 4 مهمان آنلاین داریم

پیچ استوانه خاردار

گل این پیچ بصورت سر استوانه یا گرد میباشد که در زیر گل استوانه ای شکل یک خار جهت نگهداشتن پیچ در جای خود قراردارد . ارتفاع گل این پیچ بدلیل مصارف مختلف متغییر میباشد و در بیشتر مواقع از کلاس 8/8 استفاه میشود
DIN 792 پیچ سراستوانه تک خار

.