ما 4 مهمان آنلاین داریم

مهره قفلی

DIN980- مهره قفلی بدلیل شکل ظاهر و ساختار آن بعد از بسته شدن به سختی باز میشود
DIN 985-مهره قفلی تفلون دار میباشد