ما 5 مهمان آنلاین داریم

رول بولت

رول بولت HKD-انکر بولت با رزوه داخل گلدانی شکل که همسطح بتن است و حداکثر تحمل بار آن تا 300 کیلوگرم میباشد
رول بولت HST-در این  نوع انکر بولتها گل پیچ بسیار راحت نصب میشود و برای نصب در بتن های ترک دار مناسب است
رولبولت HLC-انکر عمومی برای تمامی کاربردهای سبک تا متوسط میباشد .